I. Postanowienia ogólne
1. Program „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” to system zaproszeń na czekoladę z bitą śmietaną (mleczną, deserową lub białą) do wykorzystania w dowolnej Pijalni Czekolady i Kawy sieci Mount Blanc, które rozdawane są za zakupy w sklepie online przy zakupach za  50 zł i opcją odbioru osobistego.
2. Organizatorem promocji jest spółka Mount Blanc Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293394, NIP: 9452094145, REGON: 120570084, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
3. Przystąpienie do programu „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” jest dla uczestników w pełni dobrowolne.
II. Uczestnicy programu
1. Program „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu online pod adresem www.mountblanc.pl, którzy złożą zamówienie z opcją odbioru osobistego.
III. Zasady uczestnictwa
1. Klient uzyskuje zaproszenie na czekoladę z bitą śmietaną (mleczną, biała lub deserową) poprzez wykonanie następujących czynności:
a) Dokonanie zakupów produktów o minimalnej wartości 50 zł brutto w sklepie online z opcją odbioru osobistego w dowolnej Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc
od dnia 21 października 2016 do 31 grudnia 2016 lub do wyczerpania limitu zaproszeń.
b) Odebranie zamówionego towaru w wyznaczonej Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc gdzie nastąpi przekazanie zaproszenia wraz z zakupionym towarem.
c) Wielokrotność kwoty 50zł na paragonie zakupu nie upoważnia do otrzymania większej ilości zaproszeń na czekoladę.
2. Otrzymane zaproszenie upoważnia do otrzymania jednej sztuki czekolady do picia z bitą śmietaną (białej, mlecznej lub deserowej) na ciepło lub zimno, w cenie regularnej 10,90

IV. Zasady wykorzystania zaproszeń
1. Uczestnik akcji promocyjnej „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” po otrzymaniu zaproszenia podczas tej samej lub kolejnej wizyty w Pijalni Mount Blanc jest zobowiązany poinformować obsługę o chęci skorzystania z zaproszenia, a następnie przekazanie go osobie z obsługi.
2. Informacja o chęci skorzystania z zaproszenia po wystawieniu rachunku, nie upoważnia do skorzystania z darmowej czekolady.
3. Zaproszenia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Zaproszenia należy wykorzystać najpóźniej do 31 marca 2017 r zgodnie z informacją zamieszczoną odwrocie.
5. Zaproszenia można wykorzystać w dowolnej Pijalni czekolady i Kawy sieci Mount Blanc.
V. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik programu rabatowego „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” przystępując do programu wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Mount Blanc Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Informacje o wszystkich zmianach publikowane będą na profilu firmowym organizatora promocji, w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/PijalniaCzekolady) oraz na stronie www organizatora www.mountblanc.pl .
3. Mount Blanc Sp. z o.o. uprawnione jest do zawieszenia obowiązywania programu „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnym zawieszeniu programu zostanie opublikowana na profilu firmowym organizatora promocji, w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/PijalniaCzekolady) oraz na stronie www organizatora www.mountblanc.pl .
4. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania programu rabatowego „Zaproszenie na czekoladę za zakupy online” należy zgłaszać na adres email: lub listownie na adres Mount Blanc Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 16a, 30-198 Kraków.