I. Postanowienia ogólne
1. Program „Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl" to system zniżek – 20 zł do wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym na stronie www.mountblanc.pl za min. 100 zł.
2. Organizatorem promocji jest spółka „Mount Blanc” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293394, NIP: 9452094145, REGON: 120570084, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
3. Przystąpienie do programu „Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl jest dla uczestników w pełni dobrowolne.
II. Uczestnicy programu
1. Program rabatowy „Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl” skierowany jest do wszystkich Klientów sieci Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc.
III. Zasady uczestnictwa
1. Klient uzyskuje bon o wartości 20 zł do wykorzystania przy zakupach w sklepie internetowym pod adresem www.mountblanc.pl poprzez wykonania następujących czynności:
a) Dokonanie zakupów produktów w dowolnej Pijalni Czekolady i Kawy sieci Mount Blanc o minimalnej wartości 50 zł brutto od dnia 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 lub do wyczerpania limitu bonów.
b) Wielokrotność kwoty 50zł na paragonie zakupu za zakupy stacjonarne w Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc nie upoważnia do otrzymania większej ilości bonów o wartości 20 zł..
2. Otrzymany bon upoważnia do zniżki w wysokości 20 zł na zakupy w sklepie internetowym pod adresem www.mountblanc.pl przy zakupach za min. 100 zł.
3. Promocja nie łączy się z innymi w tym, z promocją darmowa dostawa przy zamówieniu za 100 zł.

IV. Zasady wykorzystania bonów
1. Uczestnik akcji promocyjnej Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl musi podczas składania zamówienia w sklepie internetowym zaznaczyć opcję „chcę użyć kuponu rabatowego”, a następnie wpisać unikalny kod promocyjny znajdujący się na odwrocie bonu..
2. Kod znajdujący się na bonie jest jednorazowego wykorzystania.  
3. Bony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Bony należy wykorzystać najpóźniej do 31 marca 2017 r zgodnie z informacją zamieszczoną odwrocie.
5. Bony można wykorzystać wyłącznie podczas zakupów w sklepie internetowym na www.mountblanc.pl.
V. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik programu rabatowego „Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl przystępując do programu wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Mount Blanc Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Informacje o wszystkich zmianach publikowane będą na profilu firmowym organizatora promocji, w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/PijalniaCzekolady) oraz na stronie www organizatora www.mountblanc.pl .
3. Mount Blanc Sp. z o.o. uprawnione jest do zawieszenia obowiązywania programu rabatowego „Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnym zawieszeniu programu zostanie opublikowana na profilu firmowym organizatora promocji, w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/PijalniaCzekolady) oraz na stronie www organizatora www.mountblanc.pl .
4. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania programu rabatowego „Bon 20 zł na zakupy na www.mountblanc.pl” należy zgłaszać na adres email: info@mountblanc.pl lub listownie na adres Mount Blanc Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 16a, 30-198 Kraków.