§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji „Darmowa Dostawa z okazji Dnia Chłopaka" określone w Regulaminie jako „Promocja”.
2.  Organizatorem jest MB s.c. (Organizator) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakliki z Mydlnik 16A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000199402, posiadającą numer NIP:945-209-41-45 i REGON 120570084.
3. Promocja będzie trwała od 21.09 od godz. 9.00 do 28.09.2016, do godz. 23.00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad obowiązywania Regulaminu w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny.
5.  Wszelkie zmiany regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny.
 
§ 2

1. Udział w promocji może wziąć może być każda osoba fizyczna, która jest :
   a) osobą pełnoletnią, lub
   b) osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Aby wziąć udział w promocji należy w dniach 21-28.09.2016r. dokonać jednorazowego zakupu produktów o łącznej wartości min. 50 zł w sklepie internetowym Mount Blanc www.mountblanc.pl z opcją dostawy kurierem DPD oraz płatnością przelewem lub przez Dot Pay.
3. Z promocji wyłączone są zamówienia z opcją płatności „za pobraniem”. W przypadku wyboru tej opcji płatności, do kosztów zamówienia zostanie doliczona różnica w kosztach dostawy przy opcji pomiędzy płatnością Przelewem lub przez Dot Pay, a przesyłką za pobraniem tj. 4,50 zł.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podawania przyczyny.

§ 3
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2016 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.