Z dnia 01.01.2013

§ 1.

1. Organizatorem Promocji jest spółka „Mount Blanc” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293394, NIP: 9452094145, REGON: 120570084, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
2. Adres do korespondencji Organizatora: ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków.
3. Adres strony internetowej Organizatora: www.mountblanc.pl.
4. Adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@mountblanc.pl

§ 2.

1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Pijalniach Czekolady i Kawy Mount Blanc na terenie Polski i ma na celu promocję belgijskich pralinek oferowanych w Pijalniach Czekolady i Kawy Mount Blanc.
2. Adresy Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc znajdują się na stronie internetowej Organizatora.

§ 3.

1. Z promocji może skorzystać każda osoba, która w okresie trwania akcji promocyjnej zakupi kawę lub herbatę z oferty Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc w zestawie z belgijską pralinką.
2. Promocja dotyczy zakupu usługi gastronomicznej polegającej na podaniu kawy lub herbaty w przy jednoczesnym zakupie usługi gastronomicznej polegającej na podaniu wybranej przez klienta belgijskiej pralinki. W przypadku skorzystania przez klienta z promocji usługa gastronomiczna polegająca na podaniu kawy lub herbaty objęta jest cena promocyjną obliczoną wg wzoru:
cena promocyjna kawy lub herbaty = cena zestawu podana w karcie minus 5zł brutto
Cena usługi gastronomicznej polegającej na podaniu pralinki wraz z doradztwem przy jej wyborze wynosi natomiast każdorazowo 5 zł brutto.
3. Wybór belgijskiej pralinki przez klienta połączony jest z rozmową doradczą przeprowadzoną przez personel dotycząca wyboru pralinki. Pralinkę, uczestnik promocji może wybrać samodzielnie spośród asortymentu dostępnego w lokalu w czasie korzystania z promocji.
4. W przypadku, gdy uczestnik promocji nie wyrazi chęci samodzielnego wyboru pralinki, zostanie ona wybrana losowo przez obsługę lokalu
5. Promocja obejmuje wszystkie kawy (w tym kawy mrożone oraz kawy frappe) oraz herbaty z oferty Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc sprzedawane w zestawie z belgijską pralinką.
6. Pralinka do zestawu promocyjnego z kawą lub herbatą może zostać wybrana spośród belgijskich pralinek w cenie regularnej 190zł brutto/1kg lub z belgijskich trufli w cenie regularnej 210zł brutto/1kg.
W promocji „Kawa i herbata z pralinką” nie biorą udziału następujące pralinki:
Szparag,
Żabka marcepanowa,
Żabka z nadzieniem praline.

§ 4.

1. W przypadku, gdy klient wyrazi życzenie zakupu kawy lub herbaty bez zestawu z pralinką cena kawy lub herbaty równa jest cenie zestawu promocyjnego danego produktu z pralinką zgodnie z zapisami karty menu.

§ 5.

1. Promocja „Kawa i herbata z pralinką” trwa od 01-01-2013 do odwołania.

§ 6.

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu. Zmiany te będę niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zmiany regulaminu na stronie internetowej www.mountblanc.pl
3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl