§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Kart Lojalnościowych Mount Blanc
2. Organizatorem akcji jest Mount Blanc Sp. z o. o. (Organizator) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakliki z Mydlnik 16A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000199402, posiadającą numer NIP:945-209-41-45 i REGON 120570084
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania akcji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny
Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dowolnej ilości Kart Lojalnościowych Mount Blanc, w dowolnej liczbie przypadającej na dany lokal Mount Blanc Pijalnie Czekolady
4. Uczestnikiem akcji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest:

  1. osobą pełnoletnią
    lub
  2. osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Biorąc udział w akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2

1. Każda Karta Lojalnościowa Mount Blanc posiada 10 miejsc na pieczątki do zebrania w Mount Blanc
2. Za uzbieranie 10 pieczątek klient Mount Blanc otrzyma gratis 11 kawę lub czekoladę (*Espresso, Espresso Lungo, Cappucino, Latte Macchiato, czekoladę białą, mleczną lub deserową z bitą śmietaną - bez dodatków)
3. Klient może zbierać pieczątki oraz odbierać gratisy w całej sieci Mount Blanc
4. Uczestnik otrzymuje pieczątkę za zakup dowolnej kawy i dowolnej czekolady w Mount Blanc Pijalnia Czekoaldy.
5. Pieczątki można zbierać tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego kartach wydawanych przez Mount Blanc.