Postanowienia Ogólne

1. Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Czekolada dla dzieci za 1zł.”.
2. Organizator promocji: firma Mount Blanc Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 16a, 30-198 Kraków.
3. Akcja prowadzona jest na podstawie regulaminu. Regulamin ten określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej. Zasady
4. Czas trwania: Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w dniu 01.06.2020. Trwa przez cały dzień lub do wyczerpania zapasów.
5. Akcja zorganizowana jest w Pijalniach Czekolady i Kawy Mount Blanc w całej Polsce. Lista Pijalni: https://mountblanc.pl/do/views
6. Akcja promocyjna organizowana z okazji Dnia Dziecka i skierowana do dzieci. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby które nie ukończyły 18 roku życia.
7. Aby wziąć udział w Akcji należy w dniu 1 czerwca 2020r odwiedzić jeden z lokali Mount Blanc i zamówić jedną z trzech czekolad: czekolada do picia mleczna z bitą śmietaną lub bez (mała porcja dla dzieci), czekolada do picia deserowa z bitą śmietaną lub bez (mała porcja dla dzieci), czekolada do picia biała z bitą śmietaną lub bez (mała porcja dla dzieci). Czekolady w cenie promocyjnej 1 zł dostępne są w wersji zimnej oraz ciepłej. Jeśli Klient będzie chciał zamówić małą czekoladę do picia z dodatkami (np. kulka loda czy syrop smakowy), zobowiązany jest do uiszczenia standardowej opłaty za wybrane dodatki.
8. Za jedną z wymienionych czekolad biorących udział w promocji, opłata będzie stanowiła 1,00 zł brutto (z VAT).

Reklamacje

1. Uczestnicy korzystający z promocji mają prawo do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń i roszczeń dotyczących akcji do organizatorów. Reklamację muszą być zgłaszane w formie pisemnej (czyli wysłane w formie listu) w czasie trwania akcji oraz do 14 dni po jej zakończeniu. Po tym terminie reklamację nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie należy wysłać na adres organizatora Mount Blanc Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 16a, 30-198 Kraków. Reklamację zostaną rozpatrzone do 14 dni po ich otrzymaniu przez organizatora.
2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać dokładnie opisany powód reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, że udział w akcji promocyjnej jest nieobowiązkowy.
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.