I. Postanowienia ogólne
1. Akcja „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” to program zniżek do wykorzystania na drugą czekoladę na zimno w dowolnej Pijalni Czekolady i Kawy sieci Mount Blanc.
2. Organizatorem Akcji jest spółka Mount Blanc Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293394, NIP: 9452094145, REGON: 120570084, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
3. Adres do korespondencji Organizatora: ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków.
4. Adres strony internetowej Organizatora: www.mountblanc.pl.
5. Adresy Pijalni Czekolady i Kawy sieci Mount Blanc dostępne są na stronie www Organizatora.
6. Przystąpienie do programu „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” jest dla uczestników w pełni dobrowolne.

II. Uczestnicy programu i czas trwania akcji
1. Program rabatowy „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” skierowany jest do Klientów dowolnej Pijalni Czekolady i Kawy sieci Mount Blanc.
2. Akcja rabatowa „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” trwa od 20.07.2016 do 31.08.2016.

III. Zasady uczestnictwa
1. Klient może uzyskać rabat -50% na czekoladę lub kawę na zimno poprzez wykonanie następujących kroków:
a) zamówienie dwóch produktów na zimno (kawy lub czekolady), wybranych z menu Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc w trakcie jednej wizyty w lokalu, w okresie obowiązywania promocji.
b) rabat -50% przyznawany jest na drugą czekoladę lub kawę na zimno – tańszą lub w tej samej cenie – i zostanie on automatycznie naliczony przez obsługę lokalu.
2. Zamówienie jednej czekolady lub kawy na zimno i otrzymanie rachunku, a następnie zamówienie drugiej porcji nie uprawnia do otrzymania zniżki.
3. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami obowiązującymi w tym samym czasie w lokalu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik programu rabatowego „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” przystępując do programu wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Mount Blanc Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Informacje o wszystkich zmianach publikowane będą na stronie internetowej Organizatora
3. Mount Blanc Sp. z o.o. uprawnione jest do zawieszenia obowiązywania programu rabatowego „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnym zawieszeniu programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
4. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania programu rabatowego „Druga czekolada lub kawa na zimno za pół ceny” należy zgłaszać na adres email: biuro@mountblanc.pl